Strážna služba a detektívna služba

Poskytujeme komplexné služby na celom území SR. V tejto oblasti zamestnávame viac ako 200 stálych zamestnancov s vekovým priemerom 38 rokov. Všetci sú držiteľmi preukazu odbornej spôsobilosti. Profesionálny tím našich pracovníkov spoľahlivo ochráni Váš majetok.

Pri poskytovaní služieb sa riadime Zákonom č. 473/2005 Z.z. o súkromných bezpečnostných službách.

Systém našej práce je riadený v rámci noriem ISO 9001:2000.

Na základe doteraz v praxi overených situácií je spôsob výmeny našich zamestnancov počas výkonu služby realizovaný vedúcim príslušného strediska v súčinnosti so strediskom registrácie poplachov v Považskej Bystrici. Nástup do služby, mimoriadne udalosti počas služby a jej samotné ukončenie sa oznamuje telefonicky službukonajúcim strážnikom na stredisko registrácie poplachov.

S ohľadom na celoslovenskú pôsobnosť je možné konštatovať, že sme schopní vykonať výmenu do jednej hodiny. V rámci plánu služieb bude pre skupinu každých troch územne blízkych objektov určený pohotovostný pracovník pre prípadnú výmenu.

Výkon strážnej služby bude realizovaný na základe Smernice pre výkon strážnej služby spracovanej našou spoločnosťou na základe Vašich požiadaviek po prekonzultovaní so zodpovedným pracovníkom Vašej spoločnosti. 

Na strážnom stanovisku bude vedená dokumentácia v zmysle zákona č. 473/2005 Z.z.:

  • evidencia výkonu služby v Knihe evidencie služieb
  • evidencia zásahov v Knihe zásahov
  • evidencia kontrol štátnych orgánov v Inšpekčnej knihe dozoru
  • ďalšia dokumentácia podľa Vašej požiadavky

Výkon strážnej služby je možné doplniť o rôzne technické prostriedky (kamery, infrabariéry, čidlá, požiarne hlásiče a pod.).

Copyright © 2019 G 3 Plus, s.r.o. All Rights Reserved.

Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. x