Služby

Poskytujeme komplexné služby na celom území SR. V tejto oblasti zamestnávame viac ako 200 stálych zamestnancov s vekovým priemerom 38 rokov. Všetci sú držiteľmi preukazu odbornej spôsobilosti. Profesionálny tím našich pracovníkov spoľahlivo ochráni Váš majetok.

Pri poskytovaní služieb sa riadime Zákonom č. 473/2005 Z.z. o súkromných bezpečnostných službách.

Systém našej práce je riadený v rámci noriem ISO 9001:2000.

Na základe doteraz v praxi overených situácií je spôsob výmeny našich zamestnancov počas výkonu služby realizovaný vedúcim príslušného strediska v súčinnosti so strediskom registrácie poplachov v Považskej Bystrici. Nástup do služby, mimoriadne udalosti počas služby a jej samotné ukončenie sa oznamuje telefonicky službukonajúcim strážnikom na stredisko registrácie poplachov.

S ohľadom na celoslovenskú pôsobnosť je možné konštatovať, že sme schopní vykonať výmenu do jednej hodiny. V rámci plánu služieb bude pre skupinu každých troch územne blízkych objektov určený pohotovostný pracovník pre prípadnú výmenu.

Výkon strážnej služby bude realizovaný na základe Smernice pre výkon strážnej služby spracovanej našou spoločnosťou na základe Vašich požiadaviek po prekonzultovaní so zodpovedným pracovníkom Vašej spoločnosti. 

Na strážnom stanovisku bude vedená dokumentácia v zmysle zákona č. 473/2005 Z.z.:

  • evidencia výkonu služby v Knihe evidencie služieb
  • evidencia zásahov v Knihe zásahov
  • evidencia kontrol štátnych orgánov v Inšpekčnej knihe dozoru
  • ďalšia dokumentácia podľa Vašej požiadavky

Výkon strážnej služby je možné doplniť o rôzne technické prostriedky (kamery, infrabariéry, čidlá, požiarne hlásiče a pod.).

Profesionálni a pravidelne odborne školení pracovníci vykonávajú montáž, údržbu a servis technických prostriedkov ochrany a kamerových systémov. Prevádzkujeme najmodernejšie pulty centralizovanej ochrany s prenosom signálu v sieti mobilného operátora cez GPRS a v mnohých mestách v SR vykonávame odborný zásah v narušených objektoch. Výkon strážnej služby dopĺňame technickými prostriedkami pre efektívnu ochranu Vášho majetku.

Výpis udalostí

V rámci poskytovania našich služieb zákazníkom používame najmodernejšie technológie. Dnes už nepotrebujete žiadať o výpis udalostí vo Vašom objekte (zakódovanie, odkódovanie, poplach, porucha). Po prihlásení prideleným menom a heslom si môžete sami skontrolovať správy z Vášho objektu, ktoré boli zaslané na náš najmodernejší pult centralizovanej ochrany. 

Ponúkame najmodernejší spôsob ochrany objektov pomocou vybudovaných poplachových systémov nahlásenia narušenia (PSN) a pripojených na stredisko registrácie poplachov (SRP).

V auguste 2005 sme spustili do prevádzky prevratnú technológiu prenosu signálov zo strážených objektov prostredníctvom siete mobilného operátora.

Od doterajšieho spôsobu sa líši hlavne:

  • rýchlosťou prenosu - dátový prenos GPRS cez vlastné APN,
  • kompletnosťou prenosu - prenášajú sa všetky údaje z objektu (príchod, odchod, poplach, porucha…),
  • najvyššou spoľahlivosťou a bezpečnosťou - používame komunikáciu SIM to SIM výhradne z vlastných SIM kariet s pevnými IP adresami,
  • nezávislosťou - nie je potrebná žiadna pevná linka,
  • všestrannosťou - komunikátor dokáže spolupracovať s najrozšírenejšími typmi zabezpečovacích ústrední,
  • trvalou komunikáciou - ochrana prenosovej cesty a samotného zabezpečovacieho systému.

Spoločnosť G 3 Plus, s.r.o. je ďalej držiteľom rozhodnutia č. 9610511017 od Telekomunikačného úradu SR o prevádzkovaní vlastnej rádiovej siete.

Zapísaná v Obchodnom registri OS TN: oddiel Sro, vložka 12417/R
 

Všetky prípadné otázky ohľadom našej cenovej ponuky a Vašich požiadaviek zodpovieme pri osobnej návšteve.

Veríme, že sme vyvolali záujem o naše služby a tešíme sa na prípadnú budúcu spoluprácu.

Najvyššia bezpečnosť tohto systému už oslovila bankové inštitúcie, ktoré začali využívať naše služby. K spoľahlivému a dokonalému systému ochrany Vášho objektu stačí naozaj málo. Ak Vás tento materiál oslovil, kontaktujte nás. Po obdržaní objednávky zabezpečíme všetky potrebné kroky k pripojeniu Vášho objektu na naše stredisko registrácie poplachov.

Súčasťou tohto systému je aj video pult centrálnej ochrany objektov, kde sa priamo zo stráženého objektu prenáša reálny obraz a operátor PCO ihneď vidí situáciu v stráženom objekte a ďalšie činnosti následne vykonáva v spolupráci s motorizovanou zásahovou jednotkou.

Pre spoločnosť Kaufland v rámci celej SR okrem pripojenia na PCO vykonávame v súčinnosti so spoločnosťou CARRIER a HAUSER aj diaľkový dohľad nad chladiacimi zariadeniami na obchodných prevádzkach. Ďalej pre túto spoločnosť poskytujeme bezplatne aj službu podrobných výpisov z PCO s ukladaním dát na ich server každý deň. Pre spoločnosť Kaufland vykonávame aj ostrahu centrálneho skladu v Ilave.

Copyright © 2019 G 3 Plus, s.r.o. All Rights Reserved.

Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. x