Get Adobe Flash player

Úvod

Vážený zákazník,

dovoľte mi, aby som Vám predstavil spoločnosť G 3 Plus, s.r.o. Považská Bystrica. G 3 Plus, s.r.o. vznikla zápisom do Obchodného registra SR dňa 30. 01. 2001.

g3plus logo

 Svojou činnosťou sa prednostne zameriava na výkon strážnej a technickej služby, prevádzku SRP /Stredisko registrácie poplachov/ a prevádzku výjazdových skupín v rámci celej SR. Od 22. 07. 2004 je držiteľom certifikátu EN STN ISO 9001:2000. Tento certifikát následne úspešne obhájila v procese recertifikačného auditu spoločnosťou BVQI v júli 2005. Od 02. 08. 2006 získala certifikáty ISO 14001:2004 - systém environmentálneho manažérstva a OHSAS 18001:1999.

Firma vlastní licenciu na Strážnu službu č. PS 000197, licenciu na Detektívnu službu č. PD 000159. Taktiež má certifikovaný „Systém manažérstva kvality pre poskytovanie strážnej služby“, certifikát č. 154128 s pôsobnosťou v Európskej únii.

V súčasnom období rieši komplexne úlohy na úseku ochrany majetku a osôb s teritoriálnou pôsobnosťou v rámci celého Slovenska. Sídlo spoločnosti je v Považskej Bystrici a na zabezpečenie bezproblémového plnenia činností vo vyššie uvedenom rozsahu má vytvorené samostatné prevádzky v mestách Prievidza, Trenčín, Žilina, Ružomberok, Liptovský Mikuláš, Poprad, Banská Bystrica, Brezno, Prešov, Bratislava.

V rámci našej činnosti prevádzkujeme:

  • stredisko registrácie poplachov (pult centrálnej ochrany a videopult centrálnej ochrany)
  • komplexnú strážnu a detektívnu službu (SS a DS)
  • prevozy peňazí, cenín a majetku
  • montáž a servis poplachových a kamerových systémov (narušenie ochrannej zóny a pod.)
  • dochádzkové systémy s napojením na mzdovú a personálnu agendu
  • spracovanie bezpečnostných projektov

cert 01 t

Certifikát OHSAS 18001: 2007 G 3 Plus, s.r.o.

Certifikát ISO 14001: 2004 G 3 Plus, s.r.o.

Strážna služba - čelný pohľad G 3 Plus, s.r.o.

Strážna služba - obchodné centrá G 3 Plus, s.r.o.

Strážna služba - zimná - predný pohlad G 3 Plus, s.r.o.

Používaním stránok tohto webového sídla súhlasíte s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby.